Aanvullende gebruiksvoorwaarden COVID-19 voor sporthal Ezinge Versie 1.0, 07-08-2020

Gepubliceerd op 24 augustus 2020 om 18:22

Volg onderstaande voorwaarden voor gebruik van de accommodatie. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de gebruiksvoorwaarden die normaal van toepassing zijn in sporthal Ezinge, in het kader van de coronamaatregelen. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een vertaling van de landelijke handreiking van de Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en het RIVM. Ook uw eigen sportbond of branche organisatie kan nadere voorwaarden hebben opgesteld.

 

Afstand houden

 • Tijdens de trainingen en (oefen)wedstrijden kan de 1,5 meter onderlinge afstand losgelaten worden. De besmettingskans is ook afhankelijk van de duur van het contact. Daarom wordt geadviseerd om tijdens de trainingen nog steeds, zoveel als mogelijk, te trainen met minimaal 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportactiviteit moet wel weer de 1,5 meter worden gehanteerd. Dit geldt voor alle sporters van 18 jaar en ouder, maar niet voor kinderen tot 18 jaar. Wel moeten kinderen ouder dan 12 jaar 1,5 meter afstand tot hun begeleiders houden.
 • De afstandsbeperking geldt ook niet in de ondersteuning van een gehandicapt persoon of
  vanwege veiligheid. Zo mogen trainers wel hulp verlenen ter noodzakelijke ondersteuning
  (vanwege de veiligheid) van uitoefening van de sport, mits het contact van korte duur is.
 • Het afstand houden is een verantwoordelijkheid van sporters en begeleiders zelf.
  Logistiek
 • Volg de routing en aanwijzingen in de accommodatie op.
 • De entree gaat via de centrale ingang, vervolgens wordt de routing gevolgd naar de kleedkamers behorend bij het gereserveerde zaaldeel. De kleedkamers worden gebruikt als wachtruimte.
 • Sporters en trainers betreden de zaal pas als de vorige groep de zaal heeft verlaten. Zij kunnen wachten in de aangegeven kleedkamers.
 • Volg na het sporten de routing naar de achteruitgang aan het eind van de centrale hal.
 • Er mag gebruik worden gemaakt van de kantine. Volg daarvoor de routing. Gebruik na afloop de routing naar de achteruitgang.
 • Ouders/verzorgers die hun kind(eren) brengen en/of ophalen moeten buiten wachten met 1,5 meter afstand, of in de kantine.
 • Kom niet te vroeg. Zo wordt voorkomen dat er onnodig veel personen tegelijk in of bij de accommodatie aanwezig zijn.

  Reservering en gebruik van de accommodatie

 • De sportzaal mag alleen gebruikt worden als u deze bij ons hebt gehuurd/gereserveerd.
 • Als sportaanbieder houdt u een registratie bij van de aanwezige personen per reservering. Dit in het kader van contactonderzoek bij een eventuele uitbraak van het coronavirus. De gegevens moeten 4 weken worden bewaard.
 • Voor aanvang van ieder gebruik/training wordt een gezondheidscheck uitgevoerd bij alle aanwezigen. Als sportaanbieder/gebruiker bent u hiervoor zelf verantwoordelijk.
 • Omdat kruisingen van bezoekersstromen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen, hanteren we 10 minuten wisseltijd tussen opeenvolgende groepen (de laatste 10 minuten van de reservering). Tijdens deze wisseltijd dienen gebruikte materialen te worden schoongemaakt en moet de zaal worden verlaten.
 • Er is alleen publiek toegestaan op de tribune van de topsporthal. In de overige zalen is geen publiek toegestaan. Bij wedstrijden is de vereniging verantwoordelijk voor het toewijzen van de zitplaatsen. Op de tribune zijn de hiervoor beschikbare zitplaatsen gemarkeerd.
 • De sportaanbieder/gebruiker wijst voor iedere activiteit een coronaverantwoordelijke aan die op de hoogte is van de richtlijnen en deze ook bewaakt. Dat mag een trainer zijn.
  Gebruik kleedkamers en sanitaire voorzieningen
 • Per zaaldeel zijn twee kleedkamers beschikbaar om in te wachten totdat de vorige groep klaar is en de eigen les begint. De kleedkamer dient alleen als wachtruimte, niet voor omkleden en/of douchen. Sporters moeten zich thuis omkleden.
 • Op de deur staat aangegeven hoeveel personen er tegelijk in de kleedkamer mogen zijn. Dit geldt alleen voor volwassen sporters.
 • Tassen, jassen en schoenen worden meegenomen naar de sportzaal en in de berging of op een bankje gezet. De kleedkamers moeten vrij worden gemaakt voor een volgende groep.
 • Na het sporten worden de schoenen en jassen in de zaal weer aangedaan.
 • Verlaat direct daarna de sportzaal, zodat de volgende groep tijdig naar binnen kan. Let hierbij op de routing.
 • Toiletbezoek in de sportaccommodatie dient tot een minimum beperkt te worden; vraag sporters zoveel als mogelijk thuis naar het toilet te gaan. Indien noodzakelijk, dan kunnen door de sporters de toiletten in de bijb
 • ehorende kleedkamers worden gebruikt. Dit kan alleen indien er nog geen sporters van de volgende groep in de kleedkamer zijn.


  Hygiëne en schoonmaak

 • Sportaanbieders/gebruikers dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
 • De trainer/coach gebruikt zijn eigen (gemarkeerde) materialen, bijv. fluitje, badmintonracket.
 • Sporters en begeleiders wassen of desinfecteren in ieder geval voor het sporten hun handen. De gemeente zorgt voor hygiënezuilen.
 • De sportaanbieder/gebruiker is zelf verantwoordelijke voor de desinfectie van de gebruikte sportmaterialen/–toestellen aan het eind van de activiteit (na elke groep).
 • Schoonmaken dient te worden gedaan binnen het gehuurde tijdvak, niet ervoor of erna. De laatste tien minuten worden hiervoor gebruikt.
 • De gemeente zorgt voor voldoende desinfectiemiddelen en -materialen.
 • Voor het schoonmaken van de sportmaterialen/-toestellen dient het reinigingsprotocol te worden gevolgd dat te vinden is in de materialenberging.
 • Na het schoonmaken wordt de aftekenlijst ingevuld. Deze is ook te vinden in de berging.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor de reguliere eindschoonmaak van de locatie en een extra schoonmaak tussendoor (van handcontactpunten en toiletten). Hierbij worden niet de materialen schoongemaakt, dit is aan de gebruikers zelf.
  Overige richtlijnen
 • Sportaanbieders die gebruik maken van de accommodatie worden geacht op de hoogte te zijn van het generieke sportprotocol Verantwoord Sporten en de sporttakspecifieke protocollen die voor hun sport gelden en deze ook toe te passen.

  Informeer uw sporters over de toegangsregels en gebruiksinstructies die voor de accommodatie gelden (inclusief vereiste gezondheidscheck vooraf, afstand houden en het opvolgen van hygiënische maatregelen). Hierbij graag extra aandacht voor de 10 minuten wisseltijd en het tijdig verlaten van de sportzaal.
  Deze gebruiksvoorwaarden zijn met zorg opgesteld en zijn gebaseerd op de landelijke handreiking van de Vereniging Sport en Gemeenten en de meest actuele adviezen van het RIVM. De huurder/gebruiker van sporthal Ezinge ziet er op toe dat naast de algemeen geldende coronamaatregelen ook de uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeiende regels in acht worden genomen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om de kans op besmetting bij het gebruik van binnensportaccommodaties te beperken, maar kunnen geen garanties geven. Het gebruik van sporthal Ezinge geschiedt derhalve op eigen verantwoordelijkheid en risico. Onverminderd het in artikel 5 van de algemene gebruiksvoorwaarden gemeentelijke sportaccommodaties bepaalde, is de exploitant niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) een in sporthal Ezinge opgelopen besmetting met het coronavirus/Covid-19 en eventueel daaruit voortvloeiende schade.
  De aanvullende gebruiksvoorwaarden COVID-19 worden gewijzigd indien noodzakelijk bv. n.a.v. nieuwe landelijke, regionale of lokale maatregelen en/of nieuwe inzichten.

  Vragen over de aanvullende gebruiksvoorwaarden? Mail naar sportmaatregelen@meppel.nl.

  Voor (vragen m.b.t.) reserveringen kunt u terecht bij sportaccommodatieverhuur@meppel.nl.

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.